Telefon   606 265 587   Telefon 71 727 62 19

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspirują nas marzenia, motywują cele

Jaki hałas generuje pompa ciepła?

pompa ciepła na zewnątrz

Każde urządzenie i tutaj pompa ciepła nie jest odosobniona generuje podczas swojej pracy hałas. Najczęściej opisywanymi wielkościami określającymi głośność pracy urządzeń (hałas), są:

  • poziom mocy akustycznej, z ang. sound power level, wyrażany w dB (czyt. decybel);
  • poziom ciśnienia akustycznego, z ang. sound pressure level, wyrażany w dB.

Są to całkiem różne parametry, pomimo tego, że podawane są w takich samych jednostkach: dB. Przyjmuje się, że człowiek słyszy dźwięki o częstotliwości od 16 Hz (czyt. Herc) do 20 000 Hz (20 kHz – czyt. 20 kiloherc). Najłatwiej słyszalne są dźwięki o częstotliwości około 1000 Hz.

Zatem, poziom ciśnienia akustycznego to wartość dźwięku w danej odległości od źródła dźwięku (np. od pompy ciepła) i w określonych warunkach pomiarowych – rzeczywistych. Im dalej od źródła dźwięku, tym wartość poziomu ciśnienia akustycznego będzie mniejsza – usłyszymy, że pompa ciszej pracuje. Moc akustyczna nie jest zależna od warunków zewnętrznych (np. odległość, otoczenie). Opisuje ona wartość dźwięku w źródle i jest wyznaczana przez producentów urządzeń w ściśle określonych warunkach laboratoryjnych. Może służyć do porównania parametrów akustycznych urządzeń różnych producentów.

Wymagania odnośnie hałasu regulowane prawem

Dopuszczalne wartości hałasu emitowane do otoczenia zostały doprecyzowane w polskim prawie. Na ich podstawie właściciel ma obowiązek do zachowania na granicy działki poziomu hałasu określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

W przypadku terenów o zabudowie jednorodzinnej jest to:

  • 50 dB w ciągu dnia,
  • 40 dB w nocy.

To drugie ograniczenie hałasu do 40 dB w nocy jest ważne dla właścicieli pomp ciepła powietrze-woda ustawianych na zewnątrz budynku i będzie decydowało o wyborze miejsca ustawienia jednostki montowanej na zewnątrz budynku.pompy ciepła

wskaźnik wskazujący na zielono

Wybieramy pompę ciepła. Jaki parametr brać pod uwagę?

Jeśli dokonujemy wyboru pompy ciepła i poszukujemy danych odnośnie porównania parametrów akustycznych to nie należy opierać się tylko i wyłącznie na wartościach poziomu mocy akustycznej. Wynika to stąd, że te wartości określane są w różnych warunkach pomiarowych i nie otrzymamy wiarygodnego obrazu o głośności pracy urządzenia. Ciśnienie akustyczne, czyli to co słyszymy jest w dużym stopniu uzależnione od źródła dźwięku oraz od jego tłumienia przez otoczenie, w którym się on rozchodzi.

Jak wyznaczyć odległość od granicy działki?

Do wyznaczenia poprawnej odległości, w której pompa ciepła nie będzie przeszkadzać sąsiadom należy posłużyć się współczynnikiem kierunkowości Q. Na tej podstawie ustalimy minimalną odległość pompy ciepła od granicy. Dla szacunkowego przeliczenia wartości mocy akustycznej na wartość ciśnienia akustycznego (to co słyszymy), dla urządzeń ustawionych na zewnątrz budynku, możemy skorzystać ze wzoru:

Wzór - Jak wyznaczyć odległość od granicy działki?

Współczynnik kierunkowości Q – wraz ze wzrostem liczby pionowych powierzchni w sąsiedztwie urządzenia (np. ściany) wzrasta poziom ciśnienia dźwięku w stosunku do ustawienia urządzenia na otwartej przestrzeni.

Współczynnik kierunkowości Q

Przykład: Ustalenie minimalnej odległości pompy ciepła od granicy działki:

  • pompa ciepła ustawiona przy ścianie zewnętrznej budynku: Q=4
  • moc akustyczna pompy wynosi 60 dB(A)
  • dopuszczalny poziom hałasu w nocy (ciśnienie dźwięku): 40 dB

Odległość od granicy działki: 1 m: poziom ciśnienia dźwięku zmniejsza się o 5 dB i wynosi: 60 – 5 = 55 dB => jest wyższy od dopuszczalnego

Odległość od granicy działki: 6 m: poziom ciśnienia dźwięku zmniejsza się o 20,5 dB i wynosi: 60 – 20,5 = 39,5 dB => jest równy dopuszczalnemu.

Wniosek: pompa ciepła powinna znajdować się od granicy działki w odległości co najmniej 6 m.


Opracował : Marek Bachorski-Rudnicki na podstawie www.kotly.pl

Partnerzy Kulczyccy Group